LPG plyn a LPG pohon do auta, splyňovač


Prejdi na obsah

Toyota LPG

Montáž LPG splyňovača > Stanovisko automobiliek

1. Výrobca vozidiel Toyota sa rozhodol vo svojej dlhodobej stratégii neisť cestou úpravy motorov na pohon CNG/LPG, nakoľko vsadil na zavádzanie hybridnej technológie pre pohon automobilov. Všeobecne povedané, prestavby na plyn sú z pohľadu odborníkov z automobilovej branže len dočasným riešením, ktoré v strednodobom výhľade nahradia technológie iné.

toyota

Na druhej strane sme si vedomí toho, že zatiaľ nie sú všetky naše modely hybridné a taktiež toho, že niektorí zákazníci majú záujem o prestavby vozidiel na plyn.

Inými slovami, je prestavba na plyn u našich vozidiel resp. zážihových motorov možná, ale nie je a ani nebude výrobcom podporovaná.

2. Vieme, že niektorí zákazníci majú záujem prestavať vozidlo na LPG alebo CNG a niektorí z nich už tak spravili. Pokiaľ je prestavba prevedená v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami a odbornou firmou, ktorá má k tomu potrebné povolenia, nemáme žiadne námietky. Viac-menej pred vlastnou prestavbou upozorňujeme zákazníkov na niektoré úskalia, ktoré prestavba určite prináša, ako je rýchlejšia zmena ventilových vôlí a z toho vyplývajúce riziko podpálenia ventilov, nadmerné zaťaženie zapaľovacích sviečok, požiadavky na častejšiu výmenu motorového oleja atď.

Na základe týchto negatívnych vplyvov sa výrobca vozidiel Toyota rozhodol, že obmedzí záruku na motor, všetky komponenty výfukového a emisného systému a ďalej na všetky montáže dotknuté komponenty či elektroinštaláciu. Záruka na zvyšné časti vozidla sa nijako nemení.

Otázky:
1. disponujú niektoré Vaše automobily alternatívnym pohonom (LPG, CNG, ...)?
2. aké je Vaše stanovisko pri prestavbe zakúpeného automobilu Vašej značky na LPG pohon. Akým spôsobom sa zmenia záručné podmienky?

Ti
eto informácie nie sú právne záväzné a odporúčame sa pri kúpe informovať písomnou formou o poskytnutí a zmene záruky.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu