LPG plyn a LPG pohon do auta, splyňovač


Prejdi na obsah

Sekvenčné vstrekovanie LPG - sériové | LPGauto.eu

Montáž LPG splyňovača > Sekvenčné vstrekovanie

Montáž LPG splyňovača > Sekvenčné vstrekovanie

Princíp činnosti je takmer rovnaký (až na malé zmeny) ako v prípade paralelného systému vstrekovania plynného paliva. Hlavný rozdiel je v spôsobe výpočtu času vstreku. RJ LPG pre výpočet nevyužíva signály zo snímačov motora, ale pokyny riadiacej jednotky motora pre benzínové vstrekovače - čas vstreku benzínových vstrekovačov. Tento potom prepočítava a následne aplikuje pre potreby plynu. Tzn., že tvorbu zmesi vlastne naďalej riadi riadiaca jednotka motora. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

Tento systém vstrekovania plynu momentálne (rok 2007) využívajú takmer všetky značky splynovačov predávané na našom trhu.

zdroj LPG Združenie Slovensko

LPG splyňovač sériový systém vstrekovania LPG

Jazdite lacnejšie a ekologickejšie na LPG pohon!!! LPGauto.eu


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu