LPG plyn a LPG pohon do auta, splyňovač


Prejdi na obsah

Sekvenčné vstrekovanie LPG - paralelné | LPGauto.eu

Montáž LPG splyňovača > Sekvenčné vstrekovanie

Montáž LPG splyňovača > Sekvenčné vstrekovanie

Popis paralelného systému vstrekovania plynného paliva:

Jedná sa o starší systém vstrekovania plynu. Až po reduktor je princíp činnosti rovnaký ako pri podtlakových systémoch, ale od reduktora sa mení. Používa sa reduktor pracujúci na inom princípe. Kým predchádzajúce systémy používali reduktor, ktorý pracoval na podtlakovom princípe a plyn bol do sacieho potrubia nasávaný, reduktor v systémoch vstrekovania plynného paliva pracuje na pretlakovom princípe a plyn je do sacieho potrubia vstrekovaný. Z reduktora je plyn vedený do vstrekovača, príp. vstrekovačov, odkiaľ je vstrekovaný do sacieho potrubia čo možno najbližšie k sacím ventilom. Reguláciu množstva vstrekovaného plynu riadi riadiaca jednotka LPG, ktorá určuje čas dĺžky vstreku plynu [ms]. Ide vlastne o čas otvorenia plynového vstrekovača. Práve v spôsobe, akým RJ určuje tento čas, je hlavný rozdiel medzi paralelným a sériovým systémom vstreku plynu. Pri paralelnom systéme RJ vyhodnocuje vstupné signály z jednotlivých snímačov motora (lambda sonda, TPS, a pod.) a na základe týchto údajov vypočítava čas vstreku. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

zdroj LPG združenie Slovensko

Jazdite lacnejšie a ekologickejšie na LPG pohon!!! LPGauto.eu


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu