LPG plyn a LPG pohon do auta, splyňovač


Prejdi na obsah

Podtlakový systém s riadeným katalyzátorom | LPGauto.eu

Montáž LPG splyňovača > Podtlakové splyňovače

Montáž LPG splyňovača > Podtlakové splyňovače

Až po reduktor je princíp rovnaký ako pri autách s karburátorom. Pri tomto systéme ale úlohu riadenia a regulácie tvorby zmesi preberá riadiaca jednotka LPG, ktorá na základe informácií získaných zo vstupných signálov (lambda sonda, TPS), riadi množstvo plynu dodávaného do motora. Ako regulačný člen slúži krokový motorček, ktorý na základe okamžitej požiadavky buď otvára alebo zatvára prívod plynu a tým riadi jeho množstvo. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

Podtlakový systém pre autá so vstrekovaním benzínu s riadeným katalyzátorom

Jazdite lacnejšie a ekologickejšie na LPG pohon!!! LPGauto.eu


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu