LPG plyn a LPG pohon do auta, splyňovač


Prejdi na obsah

LPG plyn, zmes a pohon | LPGauto.eu

LPG

LPG ako (Liquified Petroleum Gas) Skvapalnený Ropný Plyn

- bezfarebný
- bez chuti
- odorizant pridáva charakteristickú LPG vôňu


LPG pohon - ekologická zem
LPG čerpacia stanicaLPG nazývame aj skvapalnený ropný (uhľovodíkový) plyn.

Získava sa pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo taktiež ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách. Má veľmi podobné vlastnosti ako benzín a preto sa využíva ako najčastejší alternatívny pohon. Výhody LPG pohonu.LPG plyn sa skladá z uhľovodíkov:
propán, propén, (propylén), bután, isobután, iso-butylén a butén (butylén)

Oktánové číslo približne 101-111.
Zmes LPG obsahuje približne 40% propánu a 60% butánu.

Zimná zmes LPG je v opačnom pomere bután-propán. Preto je zimná zmes LPG o 5-10% drahšia.

LPG - plyn


Najrozšírenejšie LPG alternatívne pohony sú v:
- Taliansku
- Holandsku
- Belgicku
- Poľsku,
- Česká republika
- Slovensko


S neustále rastúcimi cenami benzínu a nafty sa LPG plyn a pohon stáva čoraz vyhľadavanejší a používateľnejší aj u nás.


LPG plyn a pohon predstavuje lacnejšiu a kvalitatívne porovnateľnú alternatívu ku benzínovým pohonom.

Jazdite lacnejšie a ekologickejšie na LPG pohon!!! LPGauto.eu


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu