LPG plyn a LPG pohon do auta, splyňovač


Prejdi na obsah

LPG Prestavba podľa európskeho predpisu EHK 115 - retrofitný systém

Montáž LPG splyňovača > Prihlásenie LPG splyňovača

Prestavba podľa európskeho predpisu EHK 115 (tzv retrofitný systém):


- záujemca si nechá namontovať schválené zariadenie v pracovisku montáže plynových zariadení, kde po prestavbe dostane potrebné potvrdenia – osvedčenie o schválení hromadnej prestavby (podľa EHK115) a potvrdenie o montáži PZ. Obvodný úrad môže tiež požadovať osvedčenie pracoviska na montáž, osvedčenie montážneho technika a základný technický opis zariadenia pre konkrétny typ vozidla.(Vydanie "Osvedčenia o hromadnej prestavbe" pre typ vozidla, ktoré ešte na SVK nebolo udelené môže trvať do 30 dní.)

- Žiadateľ je povinný do 7 dní po montáži absolvovať riadnu STK a EK.

3. Následne (najneskôr však do 7 dní od dátumu montáže) žiadateľ vyplní na obvodnom úrade pre cestnú dopravu žiadosť o zapísanie kombinovaného pohonu benzín-LPG do technického preukazu.

4. Pracovník obvodného úradu vystaví nový TP do ktorého zapíše alternatívny pohon BA+LPG. Zaplatíte: kolok v hodnote 4,50 €

5. Na základe tohto zápisu požiada majiteľ o zápis do evidencie na krajskom dopravnom inšpektoráte. (Bez kolkov.)Jazdite lacnejšie a ekologickejšie na LPG pohon!!! LPGauto.eu


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu