LPG plyn a LPG pohon do auta, splyňovač


Prejdi na obsah

LPG Prestavba hromadne schváleného vozidla

Montáž LPG splyňovača > Prihlásenie LPG splyňovača

Prestavba hromadne schváleného vozidla: (platí od 1.9.2009)


- Pri type vozidla hromadne schválenom na prestavbu si dá záujemca namontovať schválené zariadenie v pracovisku montáže plynových zariadení, kde po prestavbe dostane potrebné potvrdenia – osvedčenie o schválení plynového zariadenia (PZ), rozhodnutie o schválení PZ a potvrdenie o montáži PZ. Obvodný úrad môže tiež požadovať osvedčenie pracoviska na montáž, osvedčenie montážneho technika a základný technický opis zariadenia pre konkrétny typ vozidla.

- Žiadateľ je povinný do 7 dní po montáži absolvovať riadnu STK a EK.

hromadná prestavba na LPG pohon

- Do 7 dní od dátumu montáže žiadateľ vyplní na obvodnom úrade pre cestnú dopravu žiadosť o zapísanie kombinovaného pohonu benzín-LPG do technického preukazu.

- Pracovník obvodného úradu vystaví nový TP do ktorého zapíše alternatívny pohon BA+LPG.
Kolok v hodnote 4,50 €

- Na základe tohto zápisu požiada majiteľ o zápis do evidencie na krajskom dopravnom inšpektoráte. (Bez nákladov.)


Jazdite lacnejšie a ekologickejšie na LPG pohon!!! LPGauto.eu


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu